Hulladékgazdálkodással kapcsolatos komplex tanácsadás:

Hulladékgazdálkodási tanácsadás:

  • gazdasági társaságok hulladék kezelési rendszereinek felülvizsgálata jogszabályi megfelelősség ellenőrzése,
  • hulladék nyilvántartási rendszerek elkészítése felülvizsgálata, jogszabályok szerinti bevallások elkészítése,
  • Hulladékgazdálkodási tervek, hulladék gazdálkodási szabályzatok elkészítése,
  • Anyagmérleg elkészítése,

A cégünk segítséget nyújt a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek intézésében.

Igény esetén engedélyeztetések intézése, befogadó nyilatkozatok kiadása.

Hulladék bevallás készítése:

Szaktanácsadás, teljes körű hulladék nyilvántartás, éves bevallás készítése

Zajmérés:

Műszeres környezeti zajterhelés és zajkibocsátás vizsgálat:

Az alábbi előírások szerint:

  • 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  • 27/2008. (XII. 3.) KöM- EüM. együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
  • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
  • MSz 18150/1. sz. “A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.” című szabvány.

Munkahelyi zajvizsgálat és megvilágítás mérés:

Az alábbi előírások szerint:

  • 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségügyi és biztonsági követelményekről
  • 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérő

Veszélyes hulladékok:

Elsősorban lakatos és fémiparipari cégek, gépgyártó – járműjavító iparág, mezőgazdasági üzemek, kis vállalkozások, körében keletkezett hulladékok átvétele, előkezelése.

Felületkezelésből származó csomagolóanyagok, festékmaradványok, veszélyes anyaggal szennyezett hulladékok begyűjtéssel való szállítása, igény esetén az ADR előírásainak megfelelő tárolóedény biztosítása, esetenkénti cseréje. Veszélyes hulladékok szabályszerű, ADR előírásának megfelelő csomagolási, bárcázási, feladási tevékenységének elősegítése.